பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> சேவுகம்பட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வீ கா்ணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி செ சாந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு ப தனபால் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி த வனிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு முவி ராஜேந்திரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி பெ நாகராணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி இரா பாண்டியம்மாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு மா மாாியப்பபிள்ளை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி ப ஜோதிமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி சீ கோகிலா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திரு க தவப்பாண்டியன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி வி தெய்வராணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு கு ஆண்டி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு ப பாலமுருகன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி போ கல்விகரசி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details