பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> சாயல்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ர மாரியப்பன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி மா பானுமதி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி செ இந்திரா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி சு சண்முகத்தாய் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு சு கோவிந்தன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி பா மாணிக்கவள்ளி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு கா முகமது ஜின்னா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு நா அழகர்வேல்பாண்டியன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி அ ஆபிதா பீவி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு அ குமரையா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி பூ அமுதா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி பா இந்துராணி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி பா மணிமேகலை மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு இரா காமராஜ் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு ச மாணிக்கவேல் மற்றவை வெற்றி View details