பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> தொண்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ ஜெனிபர் நிஷா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு ஆ தாஸ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி ரா அழகுராணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி ரா செல்வி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி (குலுக்கல் முறை) View details
வார்டு 5 திரு க தொண்டீஸ்வரன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 6 திரு சா செய்யது அப்தாகிர் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு தி காத்தராஜா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு செ ரவிக்குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி மு மஹ்ஜபின் சல்மா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி ஜ ஷாஜஹான் பானு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி மு ரகுமத்குபுரா பீவி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு ஆ பார்த்திபன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி அ மும்தாஜ்பீவி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி இ சமிமா பானு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு கி பெரியசாமி மற்றவை வெற்றி View details