பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர் -> மம்சாபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா உமாதேவி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு ரா ராஜா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி சு இசக்கிராணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி அ சந்தனமாரி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி சு பேச்சியம்மாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி ச தீபா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி த சுஜிதாமேரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு க சங்கிலிவீரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி மு ராஜதேவி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு இரா தா தங்கமாங்கனி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ஜெ விஜி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு தே தேரிப்பழம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு அ உதயசூரியன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு கு படிக்காசு மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி ரா கோவிந்தம்மாள் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 16 திருமதி ரா வேலம்மாள் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திருமதி கு செண்பகலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திரு இரா முருகானந்தம் மற்றவை வெற்றி View details