பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> குறிஞ்சிப்பாடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சு ரஞ்சிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி ரா வாசுகி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி தி லட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு எஸ் பி கண்ணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி ம இராணி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 6 திரு சு சேகர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு செ செந்தில்நாதன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு ரா இராமர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி க உமா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி உ சீத்தாலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திரு க அருள்முருகன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு தி திலிபன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி கு கோகிலா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு ரா முருகானந்தம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி செ தமயந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 16 திரு வ ராஜசேகர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திருமதி ம சாந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திரு ர ராஜகுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details