பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> மங்கலம்பேட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மு உமரேபாருக் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி அ நஸிமா பானு மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு மு நூருல்லா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு மு முஜீபுர் ரஹிமான் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு ரெ ராமானுசம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி ஸ்ரீ கோமதி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி ச மகாலட்சுமி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி மு சம்சாத் பேகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 9 திருமதி பா செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு ப தாமோதரன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ச தனலட்சுமி இரா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி ம தீபா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி இரா கிருஷ்ணவேணி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு க வேல்முருகன் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி மு உமா தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் வெற்றி View details