பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> கிள்ளை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சி ஐஸ்வரியா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு கோ கலைமணி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு ரா அறிவழகன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 4 திருமதி அ தமயந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி வி பாரதி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 6 திரு செ கிள்ளை ரவிந்திரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி இ யாஸ்மின் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு மு குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு க பாண்டியன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி செ மல்லிகா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 11 திருமதி செ நிறைமதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி கு மைதிலி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி கு மதுரசெல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு ரா ஜவஹர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு மு அரங்கநாதன் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details