பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> பரங்கிப்பேட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ச தேன்மொழி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி ஜா பசிரியாமா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு நா சரவணன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு கோ செழியன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு மு ஜாபர் ஷரீப் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி கு ரொகையாமா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி அ ஜாஸ்மின் நிஹார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி அ நஜீருண்ணிசா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு ரா மோகன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி ஜெ ஜெயந்தி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திரு மு முஹம்மது யூனுஸ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு கோ அருள்முருகன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு க ஜெய்சங்கர் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி வே ராஜேஸ்வரி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி க தையல்நாயகி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 16 திருமதி ச இந்தமதி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திருமதி மா ராஜகுமாரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திரு க ஆனந்தன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details