பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> லால்பேட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஸ் அட்சயா தேவி தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி அ மர்ஜினா பானு மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி மு நஸ்ரின் பானு மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி அ அமீனா பேகம் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு சு முஹம்மது ஹனிபா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 6 திரு ஜெ அன்வர் சதாத் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு ர ரியாஜுல்லா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி மு மதினா பேகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி ஹா வஜிதா பானு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி ஹ ரலியா பேகம் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி மு பாத்திமா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி அ தயிபா பேகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு ஹ லுத்துபுல்லா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு ப அப்துல் ரசீத் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு அ அப்துல் ரசீது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details