பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> தொரப்பாடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கு திவ்யா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி ச காயத்திரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி மு லலிதா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு ஆர்கே ராகவன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி சு வனஜா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திரு தெ கனகராஜ் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு ரா சுரேஷ் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி வ விஜயா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு நா மூா்த்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு ஆ கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ப மல்லிகா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு க ராகுல்ராஜ் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி மோ வனிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி பி ரேவதி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு வே ராஜேஷ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details