பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி -> கெலமங்களம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி எம் ஷாயினா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு டி கிரிபாபு மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி எஸ் மும்தாஜ் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி எஸ் ஆகிலா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி ஸ்ரீ விஜயஸ்ரீ மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி பெ ஜெயா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு கே இ நாகராஜ் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி எல் வச்சலா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி வி எல்லம்மா இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி என் மாலா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 11 திரு ஆர் சண்முகம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு கே ஸ்ரீனிவாசன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு மு வெங்கடாசலபதி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி கே உமா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு கே பி தேவராஜ் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details