பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி -> ஊத்தங்கரை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி த சுமித்ரா தவமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி கா கனகேஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு ம மோகன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி யு கலைமகள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு க கதிர்வேல் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திரு மா சிவன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி சா அபிபுன்னிஷா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி வி கல்பனா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி ம ஷாகிதாபேகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி க நிர்மலா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ம மணிமேகலை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி கு கவிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு கு ஸ்ரீ ராமன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு பா அமானுல்லா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு ச குமரேசன் மற்றவை வெற்றி View details