பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி -> காவேரிப்பட்டினம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஞ கீதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி செ அம்சவேணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி மோ சுஜாதா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி எஸ் பரமேஸ்வரி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி த மாலினி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி கா பா அபிராமி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி மு நித்யா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி சோ தமிழ்செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு ஞா கோகுல்ராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு கொ ஜாபர் பாஷா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திரு ப திருமால் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி ஜெ கே எஸ் சாதாத்துண்ணிசா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி ச அமுதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி வசந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி அமுதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details