பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி -> நாகோஜனஹள்ளி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு இரா சி்ன்னசாமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி ச பழனியம்மாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு விசி தம்பிதுரை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி கே காஞ்சனா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி த அம்பிகா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி வை ரமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி வி சுமித்ரா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி ரா விஜயலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு மு கடல்வேந்திரன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு சி குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திரு வே ரமேஷ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி து சுமித்திரா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு சி கிருஷ்ணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி பி பிாியதர்ஷினி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு ச மயில்வாகனன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details