பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> கனியூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ப செந்தமிழ்செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி சங்கிலியம்மாள் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி பி யசோதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி ராதா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு எஸ் முகமது இஸ்மாயில் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி சாந்தாமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு எஸ் அழகிரிசாமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு ஆர் செல்வராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி எம் சலீமா பேகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி செ மகாலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி பா நாகராணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு த ஆனந்தகுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி மதியழகி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு எ ஜைனுல் ஆபீதின் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி சோபியா பேகம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details