பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> தளி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி எஸ் சுகுணாதேவி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி வி தேவி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி ர புவனேஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி டி கிருஷ்ணவேணி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு வெ உதயக்குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி நா சுஜாதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு எம் சிவக்குமார் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு கே திருமூர்த்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு டி சரவணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி உ வசந்தா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி எம் சின்னமனி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி எஸ் பொன்மணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு ட்டி ராமலிங்கம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு டி முத்துச்சாமி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு பி மாணிக்கம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 16 திரு ஜி செல்வன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) வெற்றி View details
வார்டு 17 திருமதி ம வாணிஸ்வரி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) வெற்றி View details