பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி -> பென்னாகரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ராதிகா பாய் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி சுமதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி ப ஜெயக்கொடி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு பி கே முருகன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு மு வீரமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திரு எஸ் மோசின்கான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு ஜி பவுனேசன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு க ஜடையன் பீமன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு குமார் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி பி ரேவதி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ஜெயந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு ஷானு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு கு கமலேசன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி பி வள்ளியம்மாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு பூவரசன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 16 திருமதி பொன்னழகி தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திருமதி மு நிரோஷா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திருமதி சி சுமித்ரா மற்றவை வெற்றி View details