பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி -> பாலக்கோடு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு பெ குருமணிநாதன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு வ விமலன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி சி பிரியா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு க சாதிக்பாஷா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி வ ஹசினா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 6 திரு தா பத்தேகான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு பி ரூஹித் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி ரா லட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி சே தீபா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி இ தாஹசீனா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ம ஆயிஷா மற்றவை போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 12 திரு கி சரவணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி மோ ஜெயந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி கோ பிரேமா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி பி எல் ஆர் சிவசங்கரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 16 திருமதி மு நாகலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திரு பா கி முரளி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திரு ம மோகன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details