பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி -> பி மல்லாபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம விஜியலட்சுமி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி செ ஸ்ரீதா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி ர செண்பகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு வே சின்னவேடி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி மு கல்பனா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி ஜெ சின்னபாப்பா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு கா பொன்னியப்பன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு கோ பழனி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு ரா ஸ்ரீ கோகுல்நாத் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு அ ராஜாமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ர ஹசீனா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி பி கௌசல்யா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி பு சாந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி மோ மகேஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு பா அஸ்லம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details