பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> தாடிகொம்பு -> வார்டு 10
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ம உமா தேவி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பு தேவி கலா வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி க ஆதிலட்சுமி தோல்வி