பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> அண்ணாமலைநகர் -> வார்டு 11
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ புஷ்பவள்ளி தோல்வி
மற்றவை திருமதி தி சுதா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பா விஜயலெஷ்மி வெற்றி