பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி -> பி மல்லாபுரம் -> வார்டு 11
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி க செல்வி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி நூ ஜபினா தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு சமீம்பானு தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர ஹசீனா வெற்றி