பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> தொண்டி -> வார்டு 13
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ஹா ரஹ்மான் பீவி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ மும்தாஜ்பீவி வெற்றி
மற்றவை திருமதி பா ஷாஜஹான் பீவி தோல்வி
மற்றவை திருமதி பி சபுரியா பேகம் தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கா இராஜேஸ்வரி தோல்வி