பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> ருத்திராவதி -> வார்டு 15
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி ச அங்குமணி வெற்றி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி செ பாலாமணி தோல்வி