பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> அய்யலூர் -> வார்டு 4
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திரு ச பொன்னமுத்தன் தோல்வி
மற்றவை திரு சி முருகேசன் தோல்வி
மற்றவை திரு ரா ராகுல்பாபா வெற்றி