பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> ருத்திராவதி -> வார்டு 4
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சா லோகநாதன் தோல்வி
மற்றவை திரு கோ பாலதெண்டபாணி வெற்றி