பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> தாடிகொம்பு -> வார்டு 6
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஸ் இன்னாசியம்மாள் வெற்றி
மற்றவை திருமதி ப நான்சி வித்யா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ மார்த்தாள் தோல்வி
மற்றவை திருமதி வே பாத்திமா தோல்வி