பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> ருத்திராவதி -> வார்டு 6
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திரு ப சிவேஷ் வெற்றி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சே பொன்னுச்சாமி தோல்வி