பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> தாடிகொம்பு -> வார்டு 7
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சே வசந்தாராணி வெற்றி
மற்றவை திருமதி சி கிருஷ்ணவேணி தோல்வி
மற்றவை திருமதி க இந்திராணி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ச மகேஸ்வரி தோல்வி
மற்றவை திருமதி சு சந்திரகலா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர அன்னமயில் தோல்வி