பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> ருத்திராவதி -> வார்டு 8
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ந வேல்மணி போட்டி இன்றி தேர்வு