பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர் -> ருத்திராவதி -> வார்டு 9
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி சு பாலாமணி தோல்வி
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி ரு கிருத்திகா வெற்றி