முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மயிலாடுதுறை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 1 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ச சேகர் வெற்றி
2 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு சம்சுதீன் வெற்றி
3 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வி முத்துலெட்சுமி வெற்றி
4 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 4 Pattali Makkal Katchi திருமதி ஆர் சுகன்யா வெற்றி
5 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 5 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு எம் சந்திரபாலு எ எம் சி பாலு வெற்றி
6 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 6 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சு கல்யாணி வெற்றி
7 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 7 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கு காயத்ரி வெற்றி
8 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி தி ராஜஸ்ரீ வெற்றி
9 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 9 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மா சங்கீதா வெற்றி
10 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 10 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஜெ ஞானசம்பந்தம் வெற்றி
11 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 11 இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி சு நிரஞ்சனி தேவி வெற்றி
12 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 12 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி க மாலதி வெற்றி
13 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச ராதிகா வெற்றி
14 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 14 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சே மணிகண்டன் வெற்றி
15 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச சாந்தி வெற்றி
16 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 1 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு உமா வெற்றி
17 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ப பிரம்மநாதன் வெற்றி
18 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ரா நீலமேகம் போட்டி இன்றி தேர்வு
19 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 4 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு ரவி போட்டி இன்றி தேர்வு
20 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 5 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர ஆனந்தி போட்டி இன்றி தேர்வு
21 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 6 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர செந்தாமரைசெல்வி வெற்றி
22 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 7 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வ ஆதிலெட்சுமி வெற்றி
23 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஆ தையல்நாயகி வெற்றி
24 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 9 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சா ஜோன்ஸ் பிடரிக் செல்லப்பா வெற்றி
25 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 10 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர கவிதா வெற்றி
26 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 11 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பா மனோகரி வெற்றி
27 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 12 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு பொ பொன் இராஜேந்திரன் வெற்றி
28 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பெ சரஸ்வதி வெற்றி
29 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 14 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வீ சுகுண சங்கரி வெற்றி
30 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஆ குமரவேல் வெற்றி
31 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 16 Indian Union Muslim League திருமதி சை அனார்கலி வெற்றி
32 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 17 Viduthalai Chiruthaigal Katchi திரு ரா சுந்தரமூர்த்தி வெற்றி
33 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 18 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச அலமேலு வெற்றி
34 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 1 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ கண்மணி வெற்றி
35 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 2 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சு செல்வி வெற்றி
36 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு செ கணேசமூர்த்தி வெற்றி
37 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 4 Viduthalai Chiruthaigal Katchi திரு அ சத்தியராஜ் வெற்றி
38 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 5 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு வி ரகுவரன் வெற்றி
39 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 6 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி க லதா வெற்றி
40 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 7 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ரா சுப்பிரமணியன் வெற்றி
41 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர சுவிதா வெற்றி
42 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 9 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ரா பாண்டியன் வெற்றி
43 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 10 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சி மதனசிவராஜ் வெற்றி
44 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 11 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச சிவனேஸ்வரி வெற்றி
45 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 12 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி இ கலைவாணி வெற்றி
46 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 13 இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திரு மு செல்வம் வெற்றி
47 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 14 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஆர் சங்கீதா வெற்றி
48 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி தெ சாவித்திரி வெற்றி
49 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 1 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கு பிரியங்கா வெற்றி
50 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 2 இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திருமதி கி வித்யாதேவி வெற்றி
51 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு அ கென்னடி வெற்றி
52 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி தி பத்மாவதி வெற்றி
53 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 5 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கு மீனா வெற்றி
54 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 6 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ பூங்கொடி வெற்றி
55 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 7 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி த கவிதா வெற்றி
56 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 8 Pattali Makkal Katchi திரு முத்துக்குமரன் வெற்றி
57 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 9 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஆர் கார்த்திகேயன் வெற்றி
58 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 10 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு வை ஆனந்த் வெற்றி
59 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 11 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச மஞ்சுளா வெற்றி
60 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 12 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பெ சாந்திசியாமளா வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
61 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மோ உமாராணி வெற்றி
62 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 14 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ம அன்புச்செழியன் வெற்றி
63 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ விஜயலெட்சுமி வெற்றி