முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் வேலூர் வார்டு 1 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு கி அன்பு வெற்றி
2 வேலூர் வேலூர் வார்டு 2 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி த விமலா வெற்றி
3 வேலூர் வேலூர் வார்டு 3 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஜி ரவி குமாா் வெற்றி
4 வேலூர் வேலூர் வார்டு 4 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி லோ சித்ரா வெற்றி
5 வேலூர் வேலூர் வார்டு 5 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ம சித்ரா வெற்றி
6 வேலூர் வேலூர் வார்டு 6 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு கா கோ சீனிவாசன் வெற்றி
7 வேலூர் வேலூர் வார்டு 7 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வ புஷ்பலதா போட்டி இன்றி தேர்வு
8 வேலூர் வேலூர் வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மா சுனில் குமாா் போட்டி இன்றி தேர்வு
9 வேலூர் வேலூர் வார்டு 9 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ப சிவசங்கரி வெற்றி
10 வேலூர் வேலூர் வார்டு 10 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு பொ ரமேஷ் வெற்றி
11 வேலூர் வேலூர் வார்டு 11 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சுரா ரஜினி வெற்றி
12 வேலூர் வேலூர் வார்டு 12 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ரா சரவணன் வெற்றி
13 வேலூர் வேலூர் வார்டு 13 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச சரண்யா வெற்றி
14 வேலூர் வேலூர் வார்டு 14 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கு சாமுண்டீஸ்வரி வெற்றி
15 வேலூர் வேலூர் வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு வி ர நித்தியகுமார் வெற்றி
16 வேலூர் வேலூர் வார்டு 16 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கே அமலநிருபா வெற்றி
17 வேலூர் வேலூர் வார்டு 17 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச காஞ்சனா வெற்றி
18 வேலூர் வேலூர் வார்டு 18 பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி எஸ் சுமதி வெற்றி
19 வேலூர் வேலூர் வார்டு 19 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி சே மாலதி வெற்றி
20 வேலூர் வேலூர் வார்டு 20 Viduthalai Chiruthaigal Katchi திருமதி ர அமலா வெற்றி
21 வேலூர் வேலூர் வார்டு 21 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு தா சக்கரவர்த்தி வெற்றி
22 வேலூர் வேலூர் வார்டு 22 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஆர் பி ஏழுமலை வெற்றி
23 வேலூர் வேலூர் வார்டு 23 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சோ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
24 வேலூர் வேலூர் வார்டு 24 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு சுதாகர் வெற்றி
25 வேலூர் வேலூர் வார்டு 25 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு எம் அ கணேஷ் ஷங்கர் வெற்றி
26 வேலூர் வேலூர் வார்டு 26 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு சேகர் வெற்றி
27 வேலூர் வேலூர் வார்டு 27 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஜெ சதீஷ்குமார் வெற்றி
28 வேலூர் வேலூர் வார்டு 28 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் செல்வி கு மம்தாகுமார் வெற்றி
29 வேலூர் வேலூர் வார்டு 29 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கு தர்வாம்பாள் வெற்றி
30 வேலூர் வேலூர் வார்டு 30 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு வி எஸ் முருகன் வெற்றி
31 வேலூர் வேலூர் வார்டு 31 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எ சுஜாதா வெற்றி
32 வேலூர் வேலூர் வார்டு 32 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஐ சாஜிதா இம்தியாஸ் வெற்றி
33 வேலூர் வேலூர் வார்டு 33 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சு ஷண்முகம் வெற்றி
34 வேலூர் வேலூர் வார்டு 34 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ரா நரேந்திரன் வெற்றி
35 வேலூர் வேலூர் வார்டு 35 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ச சந்திரசேகரன் வெற்றி
36 வேலூர் வேலூர் வார்டு 36 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு கா யூசுப் கான் வெற்றி
37 வேலூர் வேலூர் வார்டு 37 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருநங்கை ரா கங்கா வெற்றி
38 வேலூர் வேலூர் வார்டு 38 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி த திருப்பாவை வெற்றி
39 வேலூர் வேலூர் வார்டு 39 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஜெ விஜயகுமார் வெற்றி
40 வேலூர் வேலூர் வார்டு 40 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எ தபசும பர்வீன் வெற்றி
41 வேலூர் வேலூர் வார்டு 41 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ப ரேகா வெற்றி
42 வேலூர் வேலூர் வார்டு 42 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜ கைருன்னிசா வெற்றி
43 வேலூர் வேலூர் வார்டு 43 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஆபிதா கானம் வெற்றி
44 வேலூர் வேலூர் வார்டு 44 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி தா தவமணி வெற்றி
45 வேலூர் வேலூர் வார்டு 45 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கோ அஸ்மிதா வெற்றி
46 வேலூர் வேலூர் வார்டு 46 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ மாலதி வெற்றி
47 வேலூர் வேலூர் வார்டு 47 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சா எழிலரசன் வெற்றி
48 வேலூர் வேலூர் வார்டு 48 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி ச கோகிலா வெற்றி
49 வேலூர் வேலூர் வார்டு 49 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு சே லோகநாதன் வெற்றி
50 வேலூர் வேலூர் வார்டு 50 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வி அருணா வெற்றி
51 வேலூர் வேலூர் வார்டு 51 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு வே ஜெயசங்கர் வெற்றி
52 வேலூர் வேலூர் வார்டு 52 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு மகேந்திரன் வெற்றி
53 வேலூர் வேலூர் வார்டு 53 Pattali Makkal Katchi திருமதி க பாபி வெற்றி
54 வேலூர் வேலூர் வார்டு 54 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு பி சுதாகர் வெற்றி
55 வேலூர் வேலூர் வார்டு 55 அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு எஸ் சரவணன் வெற்றி
56 வேலூர் வேலூர் வார்டு 56 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பா சங்கீதா வெற்றி
57 வேலூர் வேலூர் வார்டு 57 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வி ஆண்டாள் வெற்றி
58 வேலூர் வேலூர் வார்டு 58 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ச வெங்கடேசன் வெற்றி
59 வேலூர் வேலூர் வார்டு 59 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு ஜா செல்வம் வெற்றி
60 வேலூர் வேலூர் வார்டு 60 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி கு திலகவதி வெற்றி