கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
வரிசை எண் மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தூத்துக்குடி கடம்பூர் வார்டு 7 திருமதி ம மாரீஸ்வரி வெற்றி