கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
வரிசை எண் மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தூத்துக்குடி கடம்பூர் வார்டு 3 திருமதி மா கனகமணி வெற்றி
2 தூத்துக்குடி கடம்பூர் வார்டு 4 திருமதி வை தாளபுஷ்பம் வெற்றி
3 தூத்துக்குடி கடம்பூர் வார்டு 5 திருமதி ம தமிழ்ரசி வெற்றி
4 தூத்துக்குடி கடம்பூர் வார்டு 6 திருமதி சு சரஸ்வதி வெற்றி
5 தூத்துக்குடி கடம்பூர் வார்டு 8 திரு தெ செல்லத்துரை வெற்றி
6 தூத்துக்குடி கடம்பூர் வார்டு 9 திரு ஆ ஜெயராஜ் வெற்றி