முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு எண் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தூத்துக்குடி கடம்பூர் வார்டு 1 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு சி வெ சிபா நாகராஜா போட்டி இன்றி தேர்வு
2 தூத்துக்குடி கடம்பூர் வார்டு 2 சுயேட்சை வேட்பாளர் திருமதி நா ராஜேஸ்வரி போட்டி இன்றி தேர்வு
3 தூத்துக்குடி கடம்பூர் வார்டு 11 சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு வெ சிவக்குமார் போட்டி இன்றி தேர்வு