தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம்

முகப்பு

உள்ளாட்சி (தற்செயல்) தேர்தல்கள் முடிவுகள் - 2014

முடிவுகள்:

மேயர் தேர்தல்

மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்

நகராட்சித் தலைவர் தேர்தல்

நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்

பேரூராட்சித் தலைவர் தேர்தல்

பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்

மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்

ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்

சிற்றூராட்சித் தலைவர் தேர்தல்

சிற்றூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்

சிற்றூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - போட்டியின்றி தேர்வு

 

 
 
Contents Provided and Maintained by,
Tamil Nadu State Election Commission
Chennai
Email: tnsec[at]tn[dot]nic[dot]in
Designed, developed and maintained by
National Informatics Centre
Email: webadmin[at]tn[dot]nic[dot]in
Disclaimer