தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம்

முகப்பு

கட்சிகளும் சின்னங்களும்

 

தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தேர்தலுக்கான சின்னங்கள் (ஒதுக்கீடு மற்றும் பங்கீடு) ஆணை, 2022
சட்டபூர்வ ஆணைகள்


அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சை சின்னங்கள் பட்டியலின் சட்டபூர்வ ஆணைகள்

அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சை சின்னங்கள் பட்டியலின் சட்டபூர்வ ஆணைகள் (தொடர்ச்சி)


அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சை சின்னங்கள் பட்டியலின் சட்டபூர்வ ஆணைகள் (தொடர்ச்சி)

அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சை சின்னங்கள் பட்டியலின் சட்டபூர்வ ஆணைகள் (தொடர்ச்சி)

அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சை சின்னங்கள் பட்டியலின் சட்டபூர்வ ஆணைகள் (தொடர்ச்சி)

 
 
 
Contents Provided and Maintained by,
Tamil Nadu State Election Commission
Chennai
Email: tnsec[at]tn[dot]nic[dot]in
Designed, developed and maintained by
National Informatics Centre
Email: webadmin[at]tn[dot]nic[dot]in
Disclaimer