மாவட்டத்தின் பெயர் :: விருதுநகர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: விருதுநகர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 மன்னார்கோட்டை 14
2 சந்தையூர் 10
3 வலையப்பட்டி 11
4 வள்ளியூர் 17
5 வீரச்செல்லையாபுரம் 9
6 வடமலைக்குறிச்சி 10
7 வச்சக்காரப்பட்டி 23
8 வீரார்பட்டி 14
9 வேப்பிலைப்பட்டி 10
10 அழகாபுரி 19
11 ஆமத்தூர் 23
12 அப்பையநாயக்கன்பட்டி 7
13 ஆவுடையாபுரம் 14
14 சத்திரரெட்டியாபட்டி 21
15 சின்னவாடி 15
16 செட்டுடையான்பட்டி 9
17 எல்லிங்கநாயக்கன்பட்டி 9
18 எண்டப்புலி 13
19 கோல்வார்பட்டி 10
20 குருமூர்த்திநாயக்கன்பட்டி 15
21 இனாம்ரெட்டியாபட்டி 31
22 கடம்பன்குளம் 17
23 கன்னிச்சேரிபுதூர் 35
24 கட்டனார்பட்டி 12
25 கூரைக்குண்டு 109
26 கோட்டையூர் 6
27 கோட்டநத்தம் 12
28 கோவில்வீரார்பட்டி 8
29 ஓ.கோவில்பட்டி 11
30 இ.குமாரலிங்கபுரம் 15
31 குந்தலப்பட்டி 13
32 மருளூத்து 15
33 மருதநத்தம் 10
34 மேலச்சின்னையாபுரம் 7
35 மீசலூர் 26
36 மெட்டுக்குண்டு 16
37 மூளிப்பட்டி 18
38 முத்துலாபுரம் 9
39 இ.முத்துலிங்காபுரம் 12
40 வி.முத்துலிங்காபுரம் 10
41 நக்கலக்கோட்டை 12
42 நல்லமநாயக்கன்பட்டி 12
43 நல்லான்செட்டிபட்டி 11
44 ஒண்டிப்புலிநாயக்கணூர் 14
45 பட்டம்புதூர் 20
46 பாவாலி 48
47 பெரியபேராலி 17
48 புதுப்பட்டி 9
49 புல்லலக்கோட்டை 13
50 ரோசல்பட்டி 83
51 சங்கரலிங்கபுரம் 15
52 செங்குன்றாபுரம் 20
53 செங்கோட்டை 9
54 செந்நெல்குடி 32
55 சிவஞானபுரம் 54
56 தம்மநாயக்கன்பட்டி 29
57 தாதம்பட்டி 12
58 துலுக்கப்பட்டி 19
மொத்தம் 1094