மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கம்மாபுரம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அம்மேரி 35
2 கோபாலபுரம் 25
3 இருப்பு 49
4 இருப்புக்குறிச்சி 15
5 இருளக்குறிச்சி 14
6 கம்மாபுரம் 21
7 கார்குடல் 42
8 சு.கீனனூர் 12
9 கீழ்பாதி 15
10 கோ.ஆதனூர் 26
11 கோ.மாவிடந்தல் 27
12 கொல்லிருப்பு 22
13 கோட்டகம் 10
14 கோட்டுமுளை 20
15 கோட்டேரி 15
16 வி.குமாரமங்கலம் 20
17 கூனங்குறிச்சி 19
18 மணக்கொல்லை 27
19 மேல்பாதி 30
20 முதனை 39
21 முடப்புளி 14
22 மும்முடிச்சோழகன் 12
23 நடியப்பட்டு 17
24 நெய்வேலி 29
25 பாலக்கொல்லை 22
26 பழையப்பட்டினம் 20
27 பெரியகாப்பான்குளம் 17
28 பெரியாக்குறிச்சி 51
29 பெருந்துறை 25
30 பெருவரப்பூர் 15
31 சாத்தமங்கலம் 20
32 சாத்தப்பாடி 15
33 சேப்ளாநத்தம் (வடக்கு) 24
34 சேப்ளாநத்தம் (தெற்கு) 27
35 சிறுவரப்பூர் 18
36 தர்மநல்லூர் 17
37 ஊ.ஆதனூர் 14
38 ஊ.அகரம் 22
39 ஊ.கொளப்பாக்கம் 25
40 ஊ.மங்களம் 32
41 ஊத்தாங்கால் 26
42 உய்யக்கொண்டராவி 15
43 வடக்குவெள்ளூர் 35
மொத்தம் 995