கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல்
வரிசை எண் மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல்
வரிசை எண் மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல்
வரிசை எண் மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 நாமக்கல் பிள்ளாநல்லூர் வார்டு 8 திருமதி ஜ உஷாராணி வெற்றி
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல்
வரிசை எண் மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியம் பெயர் வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 நாமக்கல் கபிலர்மலை வார்டு 4 திரு க க சண்முகம் வெற்றி
முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல்
வரிசை எண் மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found