முடிவுகள் - ஈரோடு
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவுகள்
1 ஈரோடு அத்தாணி வார்டு 3 திருமதி ஐ சாந்திமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
2 ஈரோடு அம்மாபேட்டை வார்டு 2 திரு யு ஜி கண்ணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி