முடிவுகள் - கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - பெரம்பலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சி வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 பெரம்பலூர் ஆலத்தூர் இரூர் வார்டு 1 திரு அ மணி போட்டி இன்றி தேர்வு
2 பெரம்பலூர் ஆலத்தூர் பிலிமிசை வார்டு 4 திருமதி மு அன்னக்கிளி வெற்றி
3 பெரம்பலூர் வேப்பந்தட்டை வ.களத்தூர் வார்டு 7 திருமதி சை சபியாபேகம் வெற்றி
4 பெரம்பலூர் வேப்பூர் கீழபுலியூர் வார்டு 8 திருமதி மு ஜெகவள்ளி போட்டி இன்றி தேர்வு