முடிவுகள் - கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சி வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கடலூர் அண்ணாகிராமம் கரும்பூர் வார்டு 3 திருமதி ப அமுதா போட்டி இன்றி தேர்வு
2 கடலூர் அண்ணாகிராமம் கீழ்அருங்குணம் வார்டு 3 திருமதி பா காந்தா போட்டி இன்றி தேர்வு
3 கடலூர் அண்ணாகிராமம் மேல்கவரப்பட்டு வார்டு 4 திருமதி மு மும்தாஜ் பேகம் போட்டி இன்றி தேர்வு
4 கடலூர் கடலூர் கடலூர் ஓ.டி.(முனிசிபல் அல்லாதது) வார்டு 9 திரு க ரவி வெற்றி
5 கடலூர் கடலூர் கீழ்குமாரமங்கலம் வார்டு 6 திருமதி கா ராஜலட்சுமி வெற்றி
6 கடலூர் கடலூர் தூக்கணாம்பாக்கம் வார்டு 4 திரு சு குமரவேல் போட்டி இன்றி தேர்வு
7 கடலூர் காட்டுமன்னார்கோயில் சித்தமல்லி வார்டு 4 திருமதி அ சாந்தி போட்டி இன்றி தேர்வு
8 கடலூர் காட்டுமன்னார்கோயில் நாட்டார்மங்கலம் வார்டு 3 திரு வி நாகராஜன் வெற்றி
9 கடலூர் குமராட்சி மா.உடையூர் வார்டு 5 திருமதி ஸ் சிவசங்கரி போட்டி இன்றி தேர்வு
10 கடலூர் குறிஞ்சிப்பாடி வடக்குத்து வார்டு 8 திருமதி கு மாலதி வெற்றி
11 கடலூர் நல்லூர் திருப்பெயர் வார்டு 1 திருமதி ம அகிலாண்டம் போட்டி இன்றி தேர்வு
12 கடலூர் நல்லூர் பாசிகுளம் வார்டு 4 திருமதி ஜெ ஜெயா போட்டி இன்றி தேர்வு
13 கடலூர் பண்ருட்டி பெரியகாட்டுப்பாளையம் வார்டு 9 திருமதி அ இளவரசி போட்டி இன்றி தேர்வு
14 கடலூர் பண்ருட்டி பேர்பெரியான்குப்பம் வார்டு 7 திரு ஜெ அறிவரசன் போட்டி இன்றி தேர்வு
15 கடலூர் மங்களூர் கீழ்ஒரத்தூர் வார்டு 1 திரு கை ராஜேந்திரன் போட்டி இன்றி தேர்வு
16 கடலூர் மங்களூர் கொரக்கை வார்டு 4 திரு சி ராமசாமி போட்டி இன்றி தேர்வு
17 கடலூர் மங்களூர் புலிகரம்பலூர் வார்டு 3 திருமதி பி அசலாம்பாள் போட்டி இன்றி தேர்வு
18 கடலூர் மங்களூர் மா.கொத்தனூர் வார்டு 4 திரு து சொக்கலிங்கம் போட்டி இன்றி தேர்வு
19 கடலூர் மங்களூர் மேலாதனூர் வார்டு 1 திரு ஆ பழனிவேல் போட்டி இன்றி தேர்வு
20 கடலூர் மங்களூர் வடகராம்பூண்டி வார்டு 5 திருமதி பெ பாப்பா போட்டி இன்றி தேர்வு
21 கடலூர் மேல்புவனகிரி மேலமுங்கிலடி வார்டு 4 திருமதி வெ ரூபா போட்டி இன்றி தேர்வு
22 கடலூர் விருத்தாசலம் தொட்டிக்குப்பம் வார்டு 7 திருமதி மு உமா போட்டி இன்றி தேர்வு
23 கடலூர் விருத்தாசலம் மு.அகரம் வார்டு 2 திருமதி அ சம்சுல்ஹீதா போட்டி இன்றி தேர்வு
24 கடலூர் ஸ்ரீமுஷ்ணம் கூடலையாத்தூர் வார்டு 5 திரு கி முத்துகிருஷ்ணன் போட்டி இன்றி தேர்வு