முடிவுகள் - கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பத்தூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சி வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருப்பத்தூர் ஆலங்காயம் வள்ளிப்பட்டு வார்டு 5 திருமதி பி மணிமேகலை போட்டி இன்றி தேர்வு
2 திருப்பத்தூர் கந்திலி சுந்தரம்பள்ளி வார்டு 8 திருமதி கா பச்சைவேலம்மாள் போட்டி இன்றி தேர்வு
3 திருப்பத்தூர் மாதனூர் நாய்க்கனேரி வார்டு 8 திருமதி கு நதியா வெற்றி
4 திருப்பத்தூர் மாதனூர் நாய்க்கனேரி வார்டு 9 திருமதி பா சுசீலா வெற்றி