முடிவுகள் - கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சி வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தர்மபுரி ஏரியூர் கோடிஅள்ளி வார்டு 1 திருமதி மு சின்னபிள்ளை போட்டி இன்றி தேர்வு
2 தர்மபுரி காரிமங்கலம் அண்ணாமலைஹள்ளி வார்டு 3 திரு மு சரவணன் போட்டி இன்றி தேர்வு
3 தர்மபுரி தர்மபுரி கடகத்தூர் வார்டு 8 திரு எம் அண்ணாமலை போட்டி இன்றி தேர்வு
4 தர்மபுரி தர்மபுரி கொண்டகரஅள்ளி வார்டு 7 திருமதி பி முனியம்மாள் போட்டி இன்றி தேர்வு
5 தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வெங்கட்டசமுத்திரம் வார்டு 2 திரு கே வெங்கடேசன் போட்டி இன்றி தேர்வு
6 தர்மபுரி பாலக்கோடு கொரவண்டஅள்ளி வார்டு 1 திரு ச ரவி போட்டி இன்றி தேர்வு
7 தர்மபுரி பாலக்கோடு பேளாரஅள்ளி வார்டு 8 திரு மா பிரகாஷ் வெற்றி
8 தர்மபுரி பென்னகரம் மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி வார்டு 12 திரு ப துரை போட்டி இன்றி தேர்வு
9 தர்மபுரி மொரப்பூர் பன்னிகுளம் வார்டு 3 திருமதி ச ஈஸ்வரி போட்டி இன்றி தேர்வு
10 தர்மபுரி மொரப்பூர் மொரப்பூர் வார்டு 4 திருமதி த இளங்கனி வெற்றி
11 தர்மபுரி மொரப்பூர் மொரப்பூர் வார்டு 7 திரு ஜெ நவின் வெற்றி