முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியம் வார்டு எண் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திண்டுக்கல் ஒட்டன்சத்திரம் வார்டு 15 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு பெ சண்முகம் போட்டி இன்றி தேர்வு