கிராம ஊராட்சி தலைவர் - புதுக்கோட்டை -> அன்னவாசல்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வெட்டுகாடு திரு ஆ ராஜாக்கண்ணு வெற்றி