கிராம ஊராட்சி தலைவர் - புதுக்கோட்டை -> குன்றாண்டார்கோவில்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
தென்னங்குடி திரு பெ செல்லமணி வெற்றி