கிராம ஊராட்சி தலைவர் - புதுக்கோட்டை -> புதுக்கோட்டை
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
தொண்டமான்ஊரணி திருமதி மு தாமரைச்செல்வி வெற்றி